KTA electronics s.r.o. - NAŠE SLUŽBY

ZAVOLEJTE NÁM       +420 602 375 696
                                          +420 722 011 325

© 2020 KTA electronics, 382 78 Lipno nad Vltavou 56
E-Montáže a opravy

 • přípojky NN pro rodinné domy a objekty včetně zajištění připojení k veřejné síti
 • montáže a opravy lanových drah včetně revizí elektro
 • zemní kabelové rozvody
 • rozvody veřejného osvětlení a osvětlení lyž.areálů
 • systémy podzemních rozvodů NN sítí
 • montáže sestav plastových pilířů
 • rozvody fotovoltaických elektráren
 • rozvodny a transformovny NN,
 • výchozí revize a revize elektrických zařízení

E-Instalace a opravy

 • zásuvkové a světelné rozvody bytových jednotek a rodinných domů
 • rozvody a ovládání elektrických okenních žaluzií
 • vnitřní elektrické rozvody malých a středních provozoven
 • elektrické rozvody vrtaných studen
 • elektrické rozvody tlakových jímek ČOV
 • montáž podlahových vytápění
 • montáže a servis elektrokotlů PROTHERM
 • montáže elektrokotlů
 • montáže přímotopných těles
 • montáže elektrických bojlerových ohřívačů TUV
 • rozvody a montáže domácích vodáren
 • rozvody PC sítí a sítí EZS
 • rozvody kamerových systémů
 • elektrické rozvody pro pohony garážových vrat a pojízdných bran
 • elektrické rozvody ozvučení včetně ozvučovaní techniky
EZS-Systémy

 • navrhujeme dle normy ČSN EN 50131-1 a na základě požadovaných stupňů rizik:
 • stupeň zabezpečení 1 nízké riziko
 • stupeň zabezpečení 2 pro nízké až střední riziko
 • stupeň zabezpečení 3 pro střední až vysoké riziko
 • stupeň zabezpečení 4 pro vysoké riziko
 • námi dodávané, instalované a pravidelně servisované systémy Paradox:
 • Digiplex
 • Espirit
 • Spektra
 • přenos poplachových informací na pult centrální ochrany (PCO)
 • přenos poplachových informací prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefon
 • ovládání elektrických spotřebičů (e-topení, tepelné čerpadlo apod..) prostřednictvím EZS systému
SAT-Systémy

 • satelitní a televizní rozvody
 • montáže jednoduchých satelitních kompletů
 • montáže a rozvody satelitních systémů do 20-ti účastníků
 • montáže systémů pro příjem pozemních vysílaných kanálů
 • montáže STA kompletů
 • montáže konstrukčních stožárových tyčí a konzol
MaR

 • regulace topných soustav prostřednictvím mobilního telefonu
 • řízení asynchronních motorů ve spolupráci s frekvenčními měniči
 • regulace čerpacích jímek, nádrží pomocí jednoduchých reléových automatů
 • měření veškerých neelektrických veličin pomocí převodníků a další zpracování v různých elektrických procesech
 • měření elektrických veličin s přenosem dat ke vzdálenému místu prostřednictvím internetové sítě
 • programování jednoduchých procesorových automatů LOGO-SIEMENS
 • instalace elektronických softstartérů asynchronních motorů od výkonů 1,5kW-220kW
 • regulace průtoku vody pomocí elektrických servoklapek a ventilů
 • regulace vody a vzduchu sněžných děl (výroba technického sněhu)
 • regulace tlaku čerpacích olejových agregátů lanových drah
Úvod          Služby           Reference          Certifikáty          Technika          Kontakty